Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα παιχνίδια με τις μεγαλύτερες πιθανότητες στις επιλογές 1 Χ 2.