Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα παιχνίδια με τα μεγαλύτερα πονταρίσματα στις επιλογές 1 Χ 2.